В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 11 февраля 2013 г., N 80
ФГБОУ ВПО «Карельская государственная педагогическая академия»
является структурным подразделением ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
и не существует как юридическое лицо.

В настоящий момент вы находитесь на архивной версии сайта, которая не поддерживается и не обновляется.
ENG  RUS  FIN

Tiedekunnat ja laitokset

Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekunta valmentaa asiantuntijoita kolmelle alalle: biologian, kemian ja maantieteen alalle.  Opiskelu on antoisaa ja haastavaa. 8 professoria, 30 tohtoria ja dosenttia. Tiedekunnasta valmistuneet jatkavat maisteritutkintoa Suomessa, Saksassa, Iso-Britaniassa, Tsekkiässä.   

Vieraiden kielten tiedekunta
Vieraiden kielten tiedekunta on toiminut vuodesta 1965 asti. Siinä koulutetaan ranskan ja englannin kielen, ranskan ja saksan kielen, saksan ja englannin kielen, suomen ja englannin kielen opettajia.
3 professoria ja 17 dosenttia. Vuosittain kutsutaan vierailevia lehtoreita Petroskoin muista korkeista kouluista ja ulkomailta. Opetusta edistetään soveltamalla uutta teknologiaa ja käyttämällä tiedekunnassa kehitettyjä ohjelmia.

Esikoulu- ja perusopetusta
Tiedekunta valmentaa opettajia peruskoulun ala-asteelle, joka Venäjällä kestää neljä vuotta. Tällä hetkellä tiedekunnassa opiskelee 744 opiskelijaa. Asiantuntijoiden koulutus on monipuolista ja monitasoista. Opetus poikkeaa sillä että opetellaan sekä humanistisia aineita että myös luonnontieteellisiä ja matemaattisia. Painopisteenä on viimeiset opetusmenetelmät, jotka edesauttavat kouluopetuksen innovativisuutta. Valmennetaan myös opettajia erityisopetukseen (inklusiivi).

Liikuntatieteellinen tiedekunta
Karjalan Autonomisen neuvostotasavallan hallituksen päätöksestä vuonna 1956 Pedagogisessa, siihen aikaan instituutissa, alkoi toimia liikuntatieteellinen tiedekunta. Siitä asti liikunnanopettajilla on ollut korkeakoulutusta. Tiedekunta on kouluttanut yli kaksituhatta asiantuntijaa liikunta- ja urheilualalle. Tiedekunnasta valmistuneet työskentelevät sekä oppilaitoksissa että myös muilla aloilla Karjalassa, ympäri Venäjää ja myös ulkomailla.  
 
Historiallis-filologinen tiedekunta
Historiallis-filologinen tiedekunta on Akatemian vanhimpia tiedekuntia ja Luoteis-Venäjän kuuluisimpia oppilaitoksia. Se on Karjalan tasavallan myös suurin kulttuurikeskus.
 
Fyysis-matemaattinen tiedekunta
Fyysis-matemaattinen tiedekunta perustettiin 1.marraskuuta vuonna 1931. Sen alkupräinen nimi oli fyysis-tekninen tiedekunta. Ensimmäinen opiskelijakunta laski olevan 48 opiskelijaa. Vuonna 1932 tiedekunnassa oli jo kaksi laitosta: matematiikan ja fysiikan. Ensimmäiset vuonna 1935 tiedekunnasta valmistuneet oli 24 opiskelijaa. Vuonna 1952 tiedekunnassa toimi jo viisi laitosta. Nykyään tiedekunta valmentaa osaajia neljälle alalle: matematiikka ja ATK, matematiikka ja fysiikka, fysiikka ja ATK, fysiikka ja matematiikka.
 
Teknologia- ja yrittäjyyden tiedekunta
Teknologia- ja yrittäjyyden tiedekunta perustettiin vuonna 1986. Opiskelijat voivat suorittaa kaksi tutkintoa: joko Teknologia ja yrittäjyys tai Kuvaamataito. Jokainen tutkinto edellyttää lisää aineita. Tiedekunnassa annetaan kasvatustieteelliseen ja tutkimustoimintaan suuntautuva laadukasta opetusta.  
 
Sosiaalipedagogiikka ja esikoulutus
Tämä tiedekunta on ainutlaatuinen, se perustettiin vuonna 1986. Nykyään siinä työskentelee 20 lehtoria Ttiedekunnassa koulutetaan tulevia lasten puheterapeutteja ja psykologeja, joiden tehtävä on parantaa vammaisten ja viivästyneiden kehityksessä lasten integrointia yhteisöön. Venäjällä yhä enemmän kiinnitetään huomiota erityisopetukseen, Siihen tarvitaan hyvin koulutettuja asiantuntijoita, jotka pystyvät tukemaan ja auttamaan lapsia joilla on viestinnän häiriöitä ja kehityksen viivästymistä.
 
Psykologian tiedekunta
Tiedekunta avattiin vuonna 1993. Vuodesta 2011 tiedekunnassa toteutetaan kaksi kandidaattitutkintoa: Psykologi ja Psykologi-kasvattaja (kasvatuspsykologia). Tiedekunnassa toimii kolme laitosta: yleinen psykologia, sosiaalipsykologia ja käytännönpsykologia. Voi jatkaa maisteritutkintoa samassa tiedekunnassa. Toimii myös itsenäinen psykologiakeskus. Tiedekunnassa on kolme professoria, yli 10 tohtoria, kutsutaan johtavia psykologeja ympäri Venäjältä. 
 
Täydennyskoulutustiedekunta
Täydennyskoulutustiedekunta on itsenäinen Akatemia yksikkö.Se on toiminutvuodesta 2002. Eri koulutasojen opettajat voivat täydentää ja parantaa pätevyyttään myös saada uutta tietoa ja uuden pätevyyden.
 
Akatemian muut laitokset
  • Kasvatustieteen laitos
  • Vieraiden kielten laitos
  • Anatomian, fysiologian ja hygienian laitos
  • Filosofian ja sosiaali-taloustieteellinen laitos
  • Karjalan ja vepsän kielen laitos
  • Kasvatustieteen psykologia

Последнее обновление: --
Ajankohtainen viittaukset